Bosconsult/

financieel-economische & ICT dienstverlening op maat

Pensioencheck


Uw puzzels zijn mijn uitdaging !

Mijn specialisaties:

85% van de Nederlanders is niet op de hoogte van hun eigen (toekomstig) pensioen.

 

Uit een gehouden onderzoek door het ABP blijkt, dat slechts 15% wel redelijk op de hoogte is. De meeste mensen interesseren zich er niet voor, vinden het te moeilijk of worden eenvoudig slecht geÔnformeerd. Mensen die van baan veranderen hebben er bijvoorbeeld geen idee van of het voordelig is of ze hun gespaarde pensioen wel naar de pensioenspaarpot van hun nieuwe werkgever moeten overdragen. Dat is jammer, want het kan in dat soort gevallen over heel veel geld gaan.

 

Tekstvak: Hebt u een idee hoe uw financiŽle situatie is bij uw pensionering?

Waar bewaart u uw pensioenpapieren? Hebt u ze wel bewaard en kunt u ze lezen? Wat speelt er allemaal mee bij het beoordelen van uw eigen financiŽle situatie na uw pensionering? Pensioen werkgevers, aow, huis, hypotheek-saldo, rente%, spaargeld, belasting en premies. Kunt u al deze gegevens koppelen en tot een begrijpelijk verhaal maken? Staat u ook met de mond vol tanden als iemand u een beleggingsĖ of spaarproduct wil verkopen? Op belangrijke kruispunten in het leven kan het verstandig zijn een plaatje van uw pensioensituatie te hebben, waarop u Tekstvak: Wilt u een duidelijk plaatje van uw toekomstige financiŽle situatie?

Bij onze eerste ontmoeting bespreken wij aan de hand van uw belangrijke papieren (pensioenopgaven werkgevers, laatste salarisspecificaties, hypotheek-opgaven, overige financiŽle en persoonlijke gegevens) uw situatie nu en rondom de tijd van uw pensionering. Vervolgens ga ik aan het werk en maak uw gegevens compleet m.b.v. externe informatie. Daarna ga ik u schriftelijk informeren waarbij u een overzichtelijk plaatje krijgt van uw financiŽle situatie na pensionering in Tekstvak: Wat is in mijn geval voordeliger? Gespaarde pensioen  laten zitten of overhevelen naar nieuwe werkgever?  
Wat kan ik doen met mijn ontslaguitkering? 
Tekstvak: Webdesign en realisatie: Bosconsult/

Als u met deze vragen zit neem dan contact met mij op.

Werkgevers weten weinig van pensioen.
2 van de 3 werkgevers is niet in staat werknemers te informeren over hun pensioenregeling.

 

Dit blijkt uit onderzoek door de Stichting Pensioenkijker onder 560 werkgevers.† Slechts een kwart van de werkgevers blijkt goed op de hoogte van de kosten van de pensioenregeling van het eigen bedrijf.†

Bijna de helft van de werkgevers denkt onterecht, dat een parttimer minder recht op pensioen heeft dan iemand met een volledige baan. Ook meent 1/3 dat werknemers onder de 25 jaar geen pensioen opbouwen.