Bosconsult/

financieel-economische & ICT dienstverlening op maat

U beschikt over een goedwerkende PC, voorzien van de meest gangbare software en allerlei randapparatuur, u wilt er mee aan het werk, maar het lukt u niet om een goede start te maken met voor u nuttige toepassingen. U hebt behoefte aan een persoonlijk begeleidingstraject. Of u hebt al langere tijd een PC in gebruik, maar u hebt er intern een gigantische chaos van laten ontstaan. U kunt niets terugvinden. U hebt behoefte aan structuur en daarbij een beetje hulp.

Mijn dienstverlening is gebaseerd op het systeem van personal assistance. Mijn vakgebied is informatisering en hiermee kan ik u meerwaarde aanbieden.
Mijn meerwaarde bestaat uit:

· Inrichting van een logische, functionele organisatie van uw vaste schijven.

· Reorganisatie van de inrichting van uw vaste schijven met de nadruk op een mappenstructuur, die voor u functioneel is en structuur geeft aan uw werken met de PC.

· Uitwerking van deze uitgangspunten bij de inrichting van de door u gebruikte software.

· Maken van een systeemback-up op een schijfpartitie of een externe harde schijf.

· Adviseren en gebruiken van een back-upsysteem voor uw eigen belangrijke en onvervangbare gegevens.

· Begeleiding bij het aanleren van en omgaan met deze veranderingen.

· Begeleiding en tips bij het leren omgaan met de basissoftware, waarmee u nuttige dingen doet als brieven schrijven, rekenen, afdrukken, informatie zoeken op internet, e-mailen, gebruik van elektronisch bankieren, de beginselen van opslag, beheer en beveiliging van gegevens.

Uitgangspunt is, dat u over technisch goedwerkende apparatuur beschikt. Ik zal niet een PC gaan repareren of uitbreiden, software installeren of verwijderen. Dat is niet mijn vak. Op dit gebied kan ik alleen adviseren en doorverwijzen of dit eventueel voor u coördineren.PC beheer

 

Uw puzzels zijn mijn uitdaging !

Mijn specialisaties:

Tekstvak: Deze dienstverlening kost u duidelijk meer dan een eenvoudige basiscursus: Omgaan met de PC, zoals die gewoonlijk wordt aangeboden. Mijn dienstverlening is 1 op 1 en mijn meerwaarde bestaat uit het persoonlijk begeleidingstraject bij u thuis en de ontwikkeling van maatwerk voor u.  Dit maatwerk bestaat uit een bij u passende functionele inrichting en de zekerheid, dat het u daarmee gaat  lukken.
Tekstvak: Webdesign en realisatie: Bosconsult/