Bosconsult/

financieel-economische & ICT dienstverlening op maat

Tekstvak: Uw vermogen is uw kostbare bezit. De kip met de gouden eieren of een molensteen om uw nek? U zou het beheer niet graag uit handen willen geven. Maar er zijn momenten, dat het u teveel wordt wegens tijdgebrek, de complexiteit of de omvang. U zou het zelf professioneler willen beheren, maar niet uit handen willen geven. Was er maar iemand, die u kon assisteren en adviseren. Zaken voor u uitzoeken en eventuele beslissingen voorbereiden, zodat u minder tijdrovend, ontspannender en zakelijker uw eigen beheer kunt voortzetten.

 

Vermogensbeheer en financiŽle planning


Uw puzzels zijn mijn uitdaging !

Mijn specialisaties:

Mijn dienstverlening is gebaseerd op het systeem van personal assistence. Ik heb speciaal ervaring met:

 Effectenportefeuilles, online koppelen aan beurskoersen, administratieve verwerking, lezen van financiŽle bijsluiters en analyseren van aangeboden beleggingsproducten,† afweging van alternatieven, meewerken aan de ontwikkeling van een visie, rapportages per dag, per maand, per jaar

 Onroerend goed, gebouwenbeheer, verhuur en beheerszaken, organiseren en coŲrdineren van juridische en technische aanpak

 Landerijen, beheerszaken, pachtzaken, beklemrecht

 Liquiditeitenbeheer, optimaliseren

 FinanciŽle planning, informatieverzameling en advisering

 FinanciŽle administratie van uw vermogen

 Jaarverslagen en andere externe verslaggeving

Tekstvak: Beleggingen vaak te complex 
Volgens de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) kopen particuliere beleggers steeds vaker zgn. gestructureerde beleggingsproducten zonder te begrijpen wat deze inhouden. Gestructureerde producten combineren verschillende beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties en opties met garantie-elementen of hefbomen. Voorbeelden zijn certificaten, notes en turboís. De toezichthouder wil dat mensen weten welke risicoís, verwachte rendementen en kosten aan deze producten zijn verbonden. De beleggingsconsument moet dus kunnen begrijpen of deze risicoís en verwachtingen bij  hem of haar passen. 
Het Financieele Dagblad, 5 mei 2007
Tekstvak: U voert de regie, ik faciliteer
Tekstvak: Webdesign en realisatie: Bosconsult/
Tekstvak: Ik wil beginnen samen met u te formuleren wat uw strategische doelen zijn: 
waaruit bestaat uw vermogen en waarom houdt u het in stand of reserveert u ervoor?
is er nu of later een (aanvullend) inkomen nodig voor uzelf en/of uw nabestaanden?
wat wilt u, dat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden? 
Daarna adviseer ik u deze doelstellingen te vertalen in tactische keuzen:
actief of slapend beheer, wel of niet beleggen
hoeveel tijd hebt u om uw doelen te bereiken, uw beleggingshorizon
hoeveel (aanvullend) inkomen hebt u nodig en wanneer
welke maat van onzekerheid en/of risico wilt u nemen
verdeling over de verschillende beleggingscategorieŽn