Bosconsult/

financieel-economische & ICT dienstverlening op maat

Nalatenschap regelen

 

Uw puzzels zijn mijn uitdaging !

Na een overlijden moeten er veel zaken worden geregeld. Niet ieder is in staat om dit zelf of met hulp van familie te doen.  Als er al eerder een nabestaandendossier is gemaakt zal dit de afwikkeling door u zelf of door anderen eenvoudiger maken. Als u dat wenst kan ik u professioneel van dienst zijn en de afwikkeling van de nalatenschap coördineren.

Voorbeelden, waarbij ik voor u actief kan zijn:

· aanvragen van een verklaring van erfrecht of verklaring van executele

· ordenen van de administratie

· afwikkelen van post en lopende zaken

· inventariseren van bankrekeningen, effecten en andere beleggingen

· inventariseren van vorderingen en schulden

· aanvragen van verzekeringsuitkeringen en opzeggen verzekeringen

· informeren van burgerlijke instanties en andere relaties

· aanvragen van sociale verzekeringsuitkeringen en/of pensioenen

· opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen

· een boedelbeschrijving maken

· besprekingen met nabestaanden en de uitvoering van uw beslissingen

· afwikkelen van effectenportefeuilles en beleggingen in samenwerking met de beheerders

· contact leggen met taxateur, makelaar of andere dienstverleners

· organiseren van goederentransport (wereldwijd)

· zorg voor het in verkoopconditie houden van huizen en/of andere bezittingen

· het aanbieden van goederen op (digitale) marktplaatsen

· organiseren van opruimingen met inschakeling van stichtingen voor goede doelen of kringloopwinkels

· organiseren van de oplevering van huizen
of andere bezittingen

· (laten) verzorgen van aangiften successie
en inkomstenbelasting

· boedelverdeling conform testament en/of
de wettelijke regels en de correspondentie

· rekening en verantwoording aan
nabestaanden, notaris en anderen

 

Mijn specialisaties:

Tekstvak: Beeldmateriaal is uniek en van onschatbare waarde
Ik zal er op toezien, dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met foto– en filmmateriaal. Op verzoek kan worden gedupliceerd of gedigitaliseerd voor nabestaanden. Eventueel kan een digitaal (foto)gedenkboek van de overleden persoon of familie worden samengesteld en in elke gewenste oplage worden afgedrukt of vastgelegd op DVD.
Tekstvak: Webdesign en realisatie: Bosconsult/